กำหนดการจัดงานอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์


กำหนดจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙) ณ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดจัดงานในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีรายละเอียดของกำหนดการดังเอกสารของวัดด้านล่าง
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.watsamphan.com/web/forum/viewthread.php?thread_id=18&pid=23#post_23
 

edit @ 28 Dec 2010 17:44:17 by Dharma

Comment

Comment:

Tweet

http://my.dek-d.com/tonkhakasalong3/
ฝากด้วยจ้่่่่่่่าาาาาาาา

#1 By waii on 2010-12-28 19:13